Параметры землетрясения в районе Западнее островов Тонга,
время 2019-05-30 15:38:03, широта -21.63, долгота -176.54, глубина 200 км, mb: 5.9/20
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1MSVF 15:39:38.3P 6.41 200 1.9 - - SVA
2PMG 15:44:54.5P 36.93 289 -0.1 - 6.5PMG
3STKA 15:45:06.6P 38.55 244 -1.3 - - AUST
4WRAB 15:46:04.9P 45.80 265 -1.8 - 6.5CAN
5KIP 15:46:08.8P 46.45 32 -3.0 - - HON
6KAPI 15:48:13.2P 63.75 278 -2.8 - 6.0DJA
7MAJO 15:49:05.5P 71.93 327 -0.9 - 6.1JMA
8ERM 15:49:16.2P 73.48 334 0.8 - 5.7HSS
9PET 15:49:36.9P 77.40 349 -0.3 - 5.9KRSC
10YSS 15:49:39.0P 77.52 337 1.0 - 6.1SKHL
11PEA0B 15:49:39.2P 77.71 348 0.3 - - IDC
12TJN 15:49:42.4P 78.32 321 -0.2 - - TJN
13PFO 15:49:48.4P 79.32 51 0.3 - 5.6LJC
14VLAR 15:49:52.1P 79.99 328 0.7 - 5.7OBN
15MSHR 15:49:51.4P 80.03 327 -0.2 - - KRSC
16USA0B 15:49:55.3P 80.67 329 0.3 - - IDC
17KDAK 15:49:59.4P 81.60 16 -0.1 - 5.8GIA
18KLR 15:50:12.3P 84.20 332 -0.7 - 5.5OBN
19MA2 15:50:16.6P 85.24 347 -1.3 - 5.8NERS
20SNAA 15:50:24.9P 86.84 0 -0.6 - 5.5AWIB
21ANMO 15:50:27.0P 87.05 53 -0.3 - - ALQ
22SEY 15:50:30.4P 87.79 349 0.4 - 6.1NERS
23COLA 15:50:35.2P 89.02 14 -0.6 - 5.9NEIC
24ZEA 15:50:37.7P 89.28 333 0.5 - - SKHL
25BILL 15:50:41.0P 90.31 356 -0.8 - 6.1NERS
26HKT 15:50:54.5P 92.96 61 -0.4 - 5.8HKT
27YAK 15:50:56.6P 93.65 340 -0.7 - 6.2YARS
28ULN 15:51:12.7P 97.11 321 -0.8 - 5.7OBM
29TIXI 15:51:25.0P 100.19 346 -1.8 - 5.7YARS
30NRIK 15:56:13.9PKIKP 112.14 338 0.2 - - IDC
31ZAA0B 15:56:15.3PKIKP 112.23 322 1.0 - - IDC
32MK31 15:56:17.4PKIKP 112.96 314 1.4 - - NNC
33KURK 15:56:22.3PKIKP 115.75 317 1.0 - - NNC
34AAK 15:56:27.9PKIKP 118.07 308 1.7 - - KYRG
35BRZS 15:56:29.8PKIKP 119.54 316 1.1 - - SOME
36BRVK 15:56:32.5PKIKP 120.88 320 1.3 - - NNC
37BRLS 15:56:34.0PKIKP 121.51 308 1.2 - - SOME
38ARTI 15:56:44.5PKIKP 127.01 324 1.6 - - OBN
39KIRV 15:56:50.9PKIKP 130.62 328 1.2 - - RMOD
40BELG 15:56:57.9PKIKP 134.32 321 1.0 - - IDC
41OBN 15:57:04.4PKIKP 138.40 328 0.1 - - OBN
42VSU 15:57:08.6PKIKP 139.56 337 2.3 - - VSU
43MNK 15:57:09.0PKIKP 142.38 332 -2.7 - - BELRНовости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2019