Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)


Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)
[2016] => 16d082sb
R U S S I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E
FRC UGS (Obninsk)
Seismological Catalogue (each decade)
August 11-20, 2016

------------------------------------------------------------
NN Day Origin_time Latitude Longitude h MPSP MPLP MS
dd hh:mm:ss.s (degrees) (degrees) km
------------------------------------------------------------

1839 11 1: 1: 4.9 34.47 N 86.25 E 30 4.8 4.2
Xizang
1840 11 11:44:10.6 36.46 N 71.16 E 131 4.4
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
1841 11 13:50:55.8 37.60 N 71.90 E 119 4.4
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
1842 11 18:34:57.1 59.77 N 153.38 W 119 4.3
Southern Alaska
1843 12 0:46:25.3 34.48 N 86.23 E 30 4.9 4.1
Xizang
1844 12 1:26:35.8 22.55 S 173.02 E 27 6.4 6.8 7.1
Southeast of Loyalty Islands
Fault plane solution: P-wave C41, D47
NP1: STK 21 , DP 68 , SLIP 8 .
NP2: STK 288 , DP 82 , SLIP 158 .
T PL 21 , AZM 242 ; N PL 67 , AZM 90 ;
P PL 10 , AZM 336 .
1845 12 1:38:34.9 22.67 S 173.37 E 21 5.7
Southeast of Loyalty Islands
1846 12 2: 7: 4.6 39.40 N 73.59 E 47 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
1847 12 2:34:45.5 22.57 S 173.18 E 28 5.1
Southeast of Loyalty Islands
1848 12 3:29:32.6 25.11 S 177.50 W 120 5.6 5.6
South of Fiji Islands
1849 12 6:56:56.6 27.12 N 103.45 E 33 4.8 4.1
Yunnan, China
1850 12 7:17:12.8 6.17 S 105.14 E 41 5.2
Sunda Strait, Indonesia
1851 12 8:11:46.5 29.19 S 61.22 E 10 5.1
Southwest Indian Ridge
1852 12 8:30: 8.9 6.11 S 105.12 E 73 5.4
Sunda Strait, Indonesia
1853 12 12:15: 9.5 39.27 N 73.31 E 7 4.1
Tajikistan-Xinjiang border reg.
Felt (III) at Bordobo.
1854 12 12:23:23.6 34.78 N 80.31 E 33 4.6
Xizang
1855 12 15:26:57.3 46.72 N 152.81 E 55 3.9
Kuril Islands
1856 12 18: 0:59.4 40.60 N 78.31 E 40 5.1 4.7
Southern Xinjiang, China
1857 12 18:20: 9.1 9.39 S 120.03 E 39 5.4 4.2
Sumba region, Indonesia
1858 12 18:38:38.1 3.41 S 127.18 E 40 5.5
Seram, Indonesia
1859 12 20:47:31.2 84.12 N 1.87 W 9 5.0 4.3
North of Svalbard
1860 12 21:32:58.8 22.63 S 173.16 E 25 5.2 4.4
Southeast of Loyalty Islands
1861 12 22:12:58.7 45.45 N 150.95 E 57 4.4
Kuril Islands
1862 13 0: 4:59.6 39.46 N 73.50 E 34 4.3
Tajikistan-Xinjiang border reg.
1863 13 2:25:49.5 52.04 N 157.95 E 117 3.7
Kamchatka Peninsula, Russia
1864 13 8:29:48.8 37.72 N 101.57 E 22 5.4 4.2
Qinghai, China
1865 13 8:49:40.3 38.89 N 142.13 E 58 4.5
Near east coast of Honshu, Japan
1866 13 9:46:16.8 36.63 N 71.02 E 220 4.1
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
1867 13 12: 0:55.5 51.58 N 16.11 E 10 4.7
Poland
1868 13 13:22:35.3 27.15 N 103.43 E 9 4.7
Yunnan, China
1869 13 14: 5: 2.6 11.53 N 124.43 E 39 5.3 4.2
Leyte, Philippines
1870 13 16:33: 9.4 44.53 N 150.07 E 80 3.9
East of Kuril Islands
1871 13 16:53:16.9 41.64 N 46.72 E 12 3.9
Eastern Caucasus
1872 13 20:15: 6.2 34.47 N 140.28 E 48 5.6 4.2
Near east coast of Honshu, Japan
1873 13 21:49:34.7 32.59 N 137.95 E 331 4.8
Southeast of Honshu, Japan
1874 13 22:59: 6.4 22.72 S 172.95 E 13 5.2 4.9
Southeast of Loyalty Islands
1875 14 4: 5:33.0 52.15 N 171.71 W 53 5.0
Fox Islands, Aleutian Islands
1876 14 4: 9:46.4 27.32 S 176.35 W 13 5.4 4.9
Kermadec Islands region
1877 14 5:56: 4.5 54.57 N 161.67 E 63 4.4
Near east coast of Kamchatka
1878 14 11:15:12.3 50.38 N 142.36 E 9 5.8 5.6
Sakhalin, Russia
Felt (V-VI) at Onor, (V) at Pil'vo, Yasnoye, (IV-V) at
Palevo, Beloye, Voskhod, (IV) at Zonal'noye, Kirovskoye,
Belorech'ye, Krasnaya Tym', Due, Podgornoye,
Aleksandrovsk-Sakhalinskiy, Pobedino, Arkovo, Smirnykh,
Pervomayskoye, Boshnyakovo, Buyukly, Lesogorsk, Poronaysk,
Uglegorsk, (III-IV) at Tymovskoye, Voskresenovka,
Tel'novskiy, Gastello, Ol'khovka, Nikol'skoye, Vostok,
Krasnopol'ye, (III) at Ado-Tymovo, Argi-Pagi, Shakhtyorsk,
Nysh, Medvezh'ye, Porech'ye, Ol'shanka, Makarov,
Mongokhto, (II) at Komrvo, Nogliki, Vostochnyy.
1879 14 11:21:29.4 50.36 N 142.35 E 7 4.7
Sakhalin, Russia
1880 14 11:28:35.9 50.39 N 142.27 E 13 4.6
Sakhalin, Russia
1881 14 12:35:58.2 50.31 N 142.52 E 11 3.8
Sakhalin, Russia
1882 14 13:10:12.0 34.28 N 86.08 E 26 4.4
Xizang
1883 14 13:28:41.3 20.01 S 69.05 W 97 5.2
Northern Chile
1884 14 15: 5:22.4 38.76 N 72.54 E 24 5.0
Tajikistan
1885 14 15:11:40.2 38.78 N 72.55 E 22 4.9
Tajikistan
1886 14 16:28:55.3 51.57 N 179.61 E 75 5.4 5.6 4.7
Rat Islands, Aleutian Islands
1887 14 18:49:14.1 37.53 N 141.49 E 43 4.9
Near east coast of Honshu, Japan
1888 14 19:51: 4.3 42.28 N 142.91 E 73 4.0
Hokkaido, Japan region
1889 14 21:11:23.9 49.43 N 156.35 E 64 4.5
Kuril Islands
1890 15 2:20:50.7 48.82 N 155.01 E 68 4.5
Kuril Islands
1891 15 2:59: 2.3 15.56 S 71.87 W 39 5.3 5.0
Southern Peru
1892 15 7: 4:39.6 37.53 N 141.65 E 34 5.8 5.0
Near east coast of Honshu, Japan
1893 15 8:23: 6.2 50.42 N 142.45 E 5 4.8 4.0
Sakhalin, Russia
Felt (III-IV) at Aleksandrovsk-Sakhalinskiy, Onor,
(III) at Tymovskoye, Poronaysk.
1894 15 11:32: 0.0 10.85 N 122.18 E 32 5.6 5.5 4.8
Panay, Philippines
1895 15 15:28: 1.3 45.70 N 142.93 E 15 4.7
Hokkaido, Japan region
Felt (III-IV) at Novikovo, Korsakov, (II-III) at Nevel'sk,
(II) at Ozyorskiy, Shebunino, Gornozavodsk, Aniva.
1896 15 17:41:23.5 41.10 N 43.87 E 14 3.6
Georgia-Armenia-Turkey bord reg.
1897 15 18: 1: 0.4 22.39 S 172.82 E 25 5.1 4.3
Southeast of Loyalty Islands
1898 15 19:20:58.1 56.11 N 164.77 E 36 4.4
Komandorsky Islands region
1899 15 21:12:23.4 39.18 N 140.62 E 132 4.3
Eastern Honshu, Japan
1900 16 3: 1: 1.4 50.47 N 142.08 E 11 4.3
Sakhalin, Russia
1901 16 3:16:19.2 50.60 N 142.06 E 11 3.7
Sakhalin, Russia
1902 16 4:57: 7.1 50.48 N 142.38 E 9 4.5
Sakhalin, Russia
1903 16 10:21:31.4 44.64 N 149.99 E 69 3.8
Kuril Islands
1904 16 13:53:56.3 50.37 N 142.68 E 5 3.7
Sakhalin, Russia
1905 16 15:24: 9.3 40.53 N 141.34 E 97 4.2
Near east coast of Honshu, Japan
1906 16 19:58:43.7 57.17 N 157.81 W 44 4.5
Alaska Peninsula
1907 16 21:15:43.9 50.42 N 142.32 E 7 4.5 3.4
Sakhalin, Russia
1908 16 22:35:31.0 36.41 N 70.91 E 132 4.3
Hindu Kush region, Afghanistan
1909 17 1: 0:46.4 41.71 N 78.05 E 15 4.2
Kyrgyzstan-Xinjiang border reg.
1910 17 1: 7: 7.0 39.08 N 37.94 E 12 4.3
Turkey
1911 17 2:56:14.6 37.35 N 141.62 E 38 4.6
Near east coast of Honshu, Japan
1912 17 12:21: 3.1 53.31 N 159.29 E 122 4.1
Near east coast of Kamchatka
Felt (II) at Petropavlovsk-Kamchatskiy.
1913 17 13:17:25.5 51.72 N 152.88 E 412 4.1
Northwest of Kuril Islands
1914 17 14: 3:17.3 50.39 N 142.38 E 10 4.7 3.8
Sakhalin, Russia
Felt (III-IV) at Onor, (II-III) at Tymovskoye.
1915 17 14:27:56.0 50.35 N 142.69 E 11 3.5
Sakhalin, Russia
1916 17 15:50:30.6 50.43 N 142.41 E 10 4.6 3.3
Sakhalin, Russia
Felt (II-III) at Onor, (II) at Aleksandrovsk-Sakhalinskiy.
1917 17 22:14:14.1 15.98 S 173.44 E 11 5.0
Fiji Islands region
1918 17 22:26:18.3 16.03 S 173.40 E 14 5.2
Fiji Islands region
1919 17 22:58:19.8 30.75 N 66.46 E 16 4.5
Pakistan
1920 18 3:29:52.9 22.57 S 172.22 E 33 5.1
Southeast of Loyalty Islands
1921 18 4:30: 8.9 19.79 S 148.59 E 18 5.7 5.2
Queensland, Australia
1922 18 7:32:34.0 73.30 N 6.85 E 10 4.5
Greenland Sea
1923 18 7:54: 1.6 6.07 S 149.74 E 48 5.3 5.0
New Britain region, P.N.G.
1924 18 11:18:35.9 55.63 N 163.35 E 18 4.1
Off east coast of Kamchatka
1925 18 11:19:13.3 7.32 S 128.24 E 140 5.3
Banda Sea
1926 18 15:25:14.4 28.06 S 176.28 W 34 5.0 4.7
Kermadec Islands region
1927 18 16:25:10.9 22.94 S 173.08 E 33 5.1 4.8
Southeast of Loyalty Islands
1928 18 18: 9:42.8 55.93 S 123.17 W 10 5.2 5.8
Southern East Pacific Rise
1929 18 19:57:38.4 43.55 N 147.62 E 51 4.5
Kuril Islands
1930 19 1:19:51.5 50.40 N 142.34 E 6 4.2
Sakhalin, Russia
Felt (II-III) at Tymovskoye.
1931 19 4:55: 5.3 33.36 S 178.76 W 38 5.2
South of Kermadec Islands
1932 19 5: 1:36.2 44.75 N 40.77 E 9 3.6
Western Caucasus
1933 19 7:32:21.6 55.32 S 31.87 W 13 6.8 7.5
South Georgia Island region
Fault plane solution: P-wave C45, D15
NP1: STK 95 , DP 55 , SLIP 14 .
NP2: STK 357 , DP 78 , SLIP 144 .
T PL 33 , AZM 310 ; N PL 53 , AZM 162 ;
P PL 15 , AZM 51 .
1934 19 7:54:52.5 55.01 S 31.32 W 10 5.2
South Georgia Island region
1935 19 8:13:39.4 55.01 S 31.42 W 10 5.3
South Georgia Island region
1936 19 8:21: 1.6 55.21 S 31.25 W 10 5.2
South Georgia Island region
1937 19 8:32:49.8 55.28 S 30.79 W 10 5.2
South Sandwich Islands region
1938 19 9:49: 9.0 17.04 S 72.48 W 44 4.9
Near coast of Peru
1939 19 10:31:17.4 55.33 S 30.72 W 10 5.1
South Sandwich Islands region
1940 19 12: 7:39.8 36.64 N 141.12 E 36 5.4 4.6
Near east coast of Honshu, Japan
1941 19 12: 8:57.1 30.11 S 177.73 W 33 4.9
Kermadec Islands, New Zealand
1942 19 15:48:16.7 50.53 N 152.89 E 316 3.9
Northwest of Kuril Islands
1943 19 17:33:41.5 55.20 S 32.17 W 16 5.4 5.4
South Georgia Island region
1944 19 17:36:26.3 61.65 N 146.43 W 49 4.5
Southern Alaska
1945 19 20:37:15.4 55.18 S 32.20 W 10 5.5 5.2
South Georgia Island region
1946 20 0: 4:21.7 55.18 S 31.28 W 17 5.4
South Georgia Island region
1947 20 0:15:39.1 55.02 S 32.07 W 18 5.3
South Georgia Island region
1948 20 2: 7:12.4 50.35 N 142.44 E 7 4.5
Sakhalin, Russia
1949 20 3:13:47.3 22.86 S 173.08 E 33 5.3 5.0
Southeast of Loyalty Islands
1950 20 5:14:55.1 39.67 N 143.48 E 17 5.5 5.6 5.2
Off east coast of Honshu, Japan
1951 20 5:52:40.9 39.58 N 143.61 E 19 4.8
Off east coast of Honshu, Japan
1952 20 9: 1:25.5 40.44 N 143.63 E 17 5.9 6.2 6.2
Off east coast of Honshu, Japan
1953 20 11: 7:14.0 4.71 S 103.09 E 49 5.1
Southern Sumatera, Indonesia
1954 20 11:17:53.7 54.94 S 31.58 W 13 5.4
South Georgia Island region
1955 20 11:27:18.7 54.92 S 31.52 W 19 5.4
South Georgia Island region
1956 20 13:23: 7.2 42.21 N 142.14 E 48 4.5
Hokkaido, Japan region
1957 20 15:58: 4.1 40.42 N 143.58 E 19 5.9 6.2 6.0
Off east coast of Honshu, Japan
1958 20 16:10:33.5 40.47 N 143.57 E 17 5.6 5.3
Off east coast of Honshu, Japan
1959 20 16:28:11.3 40.34 N 143.60 E 11 5.6 4.9
Off east coast of Honshu, Japan
1960 20 20:34:57.1 40.98 N 72.75 E 10 4.1
Kyrgyzstan
Felt (IV) at Suzak, Kyumyush-Azis, (III) at Bazar-Korgon,
Boston, Dzhar-Kyshtak, Aral, Massy, Kochkor-Ata,
(II-III) at Taran-Bazar, Sary-Bulak, Kara-Cholok.
1961 20 21:51:51.9 44.24 N 147.03 E 53 4.3
Kuril Islands


Head of summary processing: N.V.Boldyreva

Editor-in-chief: corresponding member of RAS A.A.MalovichkoНовости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2023