Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)


Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)
[2014] => 14d063sb
R U S S I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E
Geophysical Survey
(Obninsk)

Seismological Catalogue
June 21-30 , 2014

------------------------------------------------------------
NN Day Origin_time Latitude Longitude h MPSP MPLP MS
dd hh:mm:ss.s (degrees) (degrees) km
------------------------------------------------------------

1581 21 6:30: 3.4 49.52 N 72.91 E 23 4.9
Central Kazakhstan
Felt (IV) at Karaganda; (II) at Astana.
1582 21 8: 1:54.4 56.55 N 121.46 E 11 4.6 3.7
Southeastern Siberia, Russia
Felt (III) at Yuktali.
1583 21 9:21:19.9 13.66 S 14.70 W 10 5.4
Southern Mid-Atlantic Ridge
1584 21 13:24:21.2 17.53 S 175.29 W 266 5.1
Tonga Islands
1585 21 19:31:34.1 56.57 N 121.61 E 8 4.0
Southeastern Siberia, Russia
1586 21 21:24:44.2 50.27 N 178.01 W 25 4.8
Andreanof Islands, Aleutian Is.
1587 21 21:51:50.7 0.00 S 122.88 E 129 5.6
Minahassa Peninsula, Sulawesi
1588 22 6:38:51.6 7.56 S 108.06 E 87 5.0
Java, Indonesia
1589 22 9: 8:55.7 10.86 N 126.69 E 22 5.2
Philippine Islands region
1590 22 9:47:46.5 51.79 N 151.41 E 534 4.0
Sea of Okhotsk
1591 22 16:34:53.9 3.27 N 128.20 E 38 5.2 5.2 4.2
North of Halmahera, Indonesia
1592 22 23:58:22.8 78.58 N 125.89 E 12 4.9 4.1
East of Severnaya Zemlya, Russia
1593 23 0:27:53.5 38.44 N 70.39 E 25 4.7
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
1594 23 5:27:44.3 42.91 N 45.55 E 12 3.7
Eastern Caucasus
1595 23 5:31:11.4 50.90 N 90.15 E 16 4.0
Russia-Mongolia border region
1596 23 5:33:31.7 15.32 S 173.22 W 21 5.2 5.1
Tonga Islands
1597 23 13:47:40.0 6.41 S 146.29 E 102 5.2
Eastern New Guinea reg., P.N.G.
1598 23 15:13: 1.2 3.09 S 139.33 E 43 5.2
Irian Jaya, Indonesia
1599 23 15:30: 8.0 40.98 N 71.65 E 40 4.1
Tajikistan
1600 23 19:19:15.2 29.96 S 177.67 W 20 6.5 6.8 7.0
Kermadec Islands, New Zealand
Fault plane solution: P-wave C50, D14
NP1: STK 143 , DP 24 , SLIP 50 .
NP2: STK 5 , DP 71 , SLIP 106 .
T PL 60 , AZM 299 ; N PL 15 , AZM 180 ;
P PL 25 , AZM 83 .
1601 23 19:21:46.9 29.97 S 177.60 W 23 6.2
Kermadec Islands, New Zealand
1602 23 20: 6:19.8 29.93 S 177.63 W 24 6.2
Kermadec Islands, New Zealand
1603 23 20:23:33.8 30.09 S 177.38 W 23 5.4
Kermadec Islands, New Zealand
1604 23 20:28: 0.4 30.03 S 177.61 W 21 5.5
Kermadec Islands, New Zealand
1605 23 20:53: 8.2 51.85 N 178.81 E 107 7.0 7.2
Rat Islands, Aleutian Islands
MO 6.0E20 n.m, Mw 7.8 (OBN)
Fault plane solution: P-wave C115, D77
NP1: STK 220 , DP 30 , SLIP -11 .
NP2: STK 320 , DP 84 , SLIP -119 .
T PL 33 , AZM 74 ; N PL 29 , AZM 323 ;
P PL 43 , AZM 202 .
Felt (II) at Severo-Kuril'sk.
1606 23 21: 8:55.1 30.02 S 177.17 W 22 5.8
Kermadec Islands, New Zealand
1607 23 21:11:40.0 51.98 N 178.45 E 112 6.0
Rat Islands, Aleutian Islands
1608 23 21:30:45.8 51.97 N 178.41 E 110 6.0
Rat Islands, Aleutian Islands
1609 23 22: 3:28.6 52.13 N 178.44 E 133 4.6
Rat Islands, Aleutian Islands
1610 23 22:15:49.8 30.16 S 177.59 W 20 5.6
Kermadec Islands, New Zealand
1611 23 22:18:36.8 52.15 N 178.29 E 126 4.8
Rat Islands, Aleutian Islands
1612 23 22:20: 5.2 29.83 S 177.34 W 21 6.0
Kermadec Islands, New Zealand
1613 23 22:29:51.0 52.00 N 178.60 E 110 6.1
Rat Islands, Aleutian Islands
1614 23 22:33:47.7 30.23 S 177.50 W 18 5.5
Kermadec Islands, New Zealand
1615 23 22:39:57.5 46.75 N 152.78 E 55 5.0
Kuril Islands
1616 23 22:47:50.2 52.07 N 178.48 E 101 4.5
Rat Islands, Aleutian Islands
1617 23 23:33:52.3 52.00 N 178.38 E 108 4.5
Rat Islands, Aleutian Islands
1618 23 23:39:32.0 52.04 N 178.50 E 116 4.2
Rat Islands, Aleutian Islands
1619 23 23:53:27.6 30.08 S 177.57 W 17 5.3
Kermadec Islands, New Zealand
1620 24 0:46: 4.9 30.12 S 177.44 W 18 5.5
Kermadec Islands, New Zealand
1621 24 0:52:27.6 52.01 N 178.46 E 107 5.7 5.6
Rat Islands, Aleutian Islands
1622 24 1:20:12.2 51.99 N 178.65 E 112 4.7
Rat Islands, Aleutian Islands
1623 24 3:15:36.8 52.22 N 176.75 E 20 6.1 6.4 6.3
Rat Islands, Aleutian Islands
1624 24 4:13: 3.6 29.99 S 177.39 W 12 5.2
Kermadec Islands, New Zealand
1625 24 4:25:37.4 30.17 S 177.40 W 20 5.3
Kermadec Islands, New Zealand
1626 24 4:39: 7.0 52.22 N 176.60 E 19 4.9
Rat Islands, Aleutian Islands
1627 24 5:55: 9.5 13.78 S 66.32 E 10 5.0
Mid-Indian Ridge
1628 24 6:20:21.7 52.11 N 178.43 E 125 5.0
Rat Islands, Aleutian Islands
1629 24 6:55:30.2 52.03 N 178.50 E 121 4.8
Rat Islands, Aleutian Islands
1630 24 8: 5:53.4 30.08 S 177.57 W 21 5.3
Kermadec Islands, New Zealand
1631 24 8:12:30.4 52.23 N 176.51 E 14 5.5 5.7 5.4
Rat Islands, Aleutian Islands
1632 24 9: 8:57.9 51.96 N 178.38 E 127 4.4
Rat Islands, Aleutian Islands
1633 24 11:29:56.7 29.87 S 177.33 W 25 5.3
Kermadec Islands, New Zealand
1634 24 14:52:10.0 36.53 N 70.90 E 195 4.7
Hindu Kush region, Afghanistan
1635 24 15:15: 3.7 51.95 N 178.43 E 119 4.6
Rat Islands, Aleutian Islands
1636 24 15:40:43.6 51.28 N 178.95 W 45 5.0
Andreanof Islands, Aleutian Is.
1637 24 16:35: 4.3 52.18 N 177.13 E 23 4.8
Rat Islands, Aleutian Islands
1638 24 16:53:42.4 30.11 S 177.45 W 20 5.3 4.7
Kermadec Islands, New Zealand
1639 24 19:39:51.7 43.79 N 24.53 E 15 4.2
Bulgaria
1640 24 20: 7:53.6 30.22 S 177.43 W 21 4.9
Kermadec Islands, New Zealand
1641 25 0: 3: 4.6 51.98 N 178.50 E 122 5.1
Rat Islands, Aleutian Islands
1642 25 1:44:35.4 28.88 N 52.27 E 17 4.3
Southern Iran
1643 25 4:26:11.9 20.52 S 177.25 W 311 5.0
Fiji Islands region
1644 25 9:21:42.0 38.41 N 21.75 E 16 4.5
Greece
1645 25 11:52: 2.3 13.65 N 120.74 E 80 5.3 5.1
Mindoro, Philippines
1646 25 22:46:42.2 30.19 S 177.60 W 21 5.6 5.1
Kermadec Islands, New Zealand
1647 26 0:12:19.2 9.47 S 118.22 E 44 5.3
Sumbawa region, Indonesia
1648 26 2:30: 3.6 30.08 S 177.18 W 24 5.1 4.5
Kermadec Islands, New Zealand
1649 26 5:47:12.6 43.04 N 145.59 E 55 5.0
Hokkaido, Japan region
Felt (II) at Yuzhno-Kuril'sk.
1650 26 8: 9:35.3 52.48 N 175.68 E 24 4.5
Rat Islands, Aleutian Islands
1651 26 9: 0:58.7 48.54 N 157.12 E 28 4.8 4.0
East of Kuril Islands
1652 26 9: 3: 1.7 51.51 N 178.41 W 49 4.9
Andreanof Islands, Aleutian Is.
1653 26 11:28:20.4 0.11 N 123.29 E 145 5.4
Minahassa Peninsula, Sulawesi
1654 26 15:41:46.7 45.69 N 151.26 E 92 4.6
Kuril Islands
1655 26 16: 9:52.8 52.15 N 178.33 E 122 4.3
Rat Islands, Aleutian Islands
1656 26 21:54:18.0 49.83 N 87.94 E 15 4.5
Kazakhstan-Xinjiang border reg.
1657 26 21:55:36.1 37.60 N 141.79 E 45 4.9
Near east coast of Honshu, Japan
1658 27 11:10:41.6 36.73 N 144.01 E 31 5.0
Off east coast of Honshu, Japan
1659 27 14:24:48.3 51.99 N 178.50 E 130 4.5
Rat Islands, Aleutian Islands
1660 27 16:14:27.6 38.24 N 25.10 E 13 4.6
Aegean Sea
1661 27 22:37:20.1 23.18 N 142.26 E 147 4.9
Volcano Islands, Japan region
1662 28 5:51: 3.9 36.45 N 139.08 E 148 4.7
Eastern Honshu, Japan
1663 28 7:11:47.0 35.90 N 140.90 E 30 4.9
Near east coast of Honshu, Japan
1664 28 7:58:25.1 55.05 N 165.55 E 44 4.4
Komandorsky Islands region
1665 28 13:49:43.7 43.97 N 148.17 E 44 4.5
East of Kuril Islands
1666 28 13:59:52.6 44.06 N 148.01 E 72 4.3
Kuril Islands
1667 28 16:24:35.7 52.04 N 178.40 E 120 4.6
Rat Islands, Aleutian Islands
1668 28 18:45:40.1 31.95 N 58.98 E 20 4.4
Northern and Central Iran
1669 28 23:59:30.3 43.77 N 148.18 E 35 4.8
East of Kuril Islands
1670 29 4:59:33.5 32.61 N 109.07 W 10 5.6 5.1
Eastern Arizona
1671 29 5:56:29.3 24.39 N 142.54 E 40 6.2 6.4 5.9
Volcano Islands, Japan region
1672 29 7:19:20.9 1.38 N 126.21 E 22 5.1
Northern Molucca Sea
1673 29 7:52:55.0 55.56 S 28.69 W 10 6.4 7.0
South Sandwich Islands region
Fault plane solution: P-wave C50, D13
NP1: STK 118 , DP 7 , SLIP 61 .
NP2: STK 327 , DP 84 , SLIP 94 .
T PL 51 , AZM 241 ; N PL 4 , AZM 146 ;
P PL 38 , AZM 54 .
1674 29 8:21: 2.9 55.48 S 28.40 W 10 5.3
South Sandwich Islands region
1675 29 8:28:55.9 55.45 S 28.63 W 22 5.3
South Sandwich Islands region
1676 29 8:54:45.9 51.78 N 178.49 E 112 4.8
Rat Islands, Aleutian Islands
1677 29 12:11:20.9 55.37 S 28.31 W 22 5.3
South Sandwich Islands region
1678 29 14:20:36.5 55.55 S 28.45 W 10 5.7 5.5
South Sandwich Islands region
1679 29 14:32:49.0 55.42 S 28.23 W 13 5.8 5.8
South Sandwich Islands region
1680 29 15:52:26.6 14.93 S 175.67 W 23 6.1 6.6 6.5
Samoa Islands region
1681 29 16:34:21.2 42.45 N 146.08 E 22 4.6
Off coast of Hokkaido, Japan
1682 29 17:15: 9.8 14.98 S 175.73 W 16 5.8 6.4
Samoa Islands region
1683 29 17:26: 7.8 41.54 N 46.74 E 12 5.2 4.4
Eastern Caucasus
1684 29 17:33:53.2 55.39 S 28.42 W 10 5.3
South Sandwich Islands region
1685 29 18:24:32.9 15.29 S 175.71 W 16 5.5 5.6
Tonga Islands
1686 30 1:46:21.3 0.14 N 17.36 W 10 5.8 5.4
North of Ascension Island
1687 30 3:48:46.7 31.99 N 59.06 E 19 4.3
Northern and Central Iran
1688 30 8:10:16.6 52.37 N 160.10 E 44 4.1
Off east coast of Kamchatka
1689 30 9:45:52.5 56.38 N 161.62 E 89 4.0
Near east coast of Kamchatka
1690 30 11:36: 4.0 30.04 S 177.76 W 21 5.5
Kermadec Islands, New Zealand
1691 30 11:37:23.5 17.80 N 145.35 E 297 5.1
Mariana Islands
1692 30 12:49:38.8 55.48 N 155.79 W 21 4.7
South of Alaska
1693 30 14:42:29.1 51.63 N 143.26 E 11 4.1
Sakhalin, Russia
1694 30 15: 4:44.9 45.69 N 38.89 E 10 3.7
Ukraine-Moldova-SW Russia region
1695 30 15:11:26.5 51.61 N 143.22 E 13 4.1
Sakhalin, Russia
1696 30 16:10: 8.1 28.76 N 130.07 E 34 4.5
Ryukyu Islands, Japan
1697 30 19:55:33.7 28.39 N 138.85 E 533 5.6 5.9
Bonin Islands, Japan region
1698 30 20:45:30.9 30.12 S 177.31 W 22 5.3 4.8
Kermadec Islands, New Zealand
1699 30 20:58:12.2 51.60 N 143.05 E 14 4.7 3.9
Sakhalin, Russia
Felt (III-IV) at Nysh, Katangli, Nogliki;
(II-III) at Argi-Pagi, Val.
------------------------------------------------------------Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2023