Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)


Сейсмологический каталог (сеть телесейсмических станций)
[2008] => 08d102sb.txt
R U S S I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E
Geophysical Survey
(Obninsk)

Seismological Catalogue
October 11-20 , 2008

------------------------------------------------------------
NN Day Origin_time Latitude Longitude h MPSP MPLP MS
dd hh:mm:ss.s (degrees) (degrees) km
------------------------------------------------------------

4347 11 2: 1:46.4 39.54 N 73.76 E 33 4.6
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4348 11 4:16:37.2 38.07 N 72.63 E 113 4.2
Tajikistan
4349 11 6:26:47.4 31.14 N 51.08 E 33 4.5
Northern and Central Iran
4350 11 8:21:35.5 53.33 N 108.45 E 11 4.2
Lake Baykal region, Russia
4351 11 8:34:27.6 35.57 N 27.98 E 33 4.4
Dodecanese Islands, Greece
4352 11 9: 6: 9.0 43.46 N 46.34 E 14 5.7 5.6
Eastern Caucasus
MO 1.0E18 n.м, Mw 6.0 (TLY)
Fault plane solution: P-wave C79, D33
NP1: STK 54 , DP 51 , SLIP 53 .
NP2: STK 284 , DP 51 , SLIP 127 .
T PL 62 , AZM 259 ; N PL 28 , AZM 79 ;
P PL 0 , AZM 349 .
Felt (VII-VIII) at Kurchaloy, Mayrtup,
Bachi-Yurt; (VII) at Alleroy, Dzhugurta,
Centora-Yurt, Noybera, Oyskhara, Kadi-Yurt,
Mel'chhi, Ilaskhan-Yurt, Geldagana;
(VI-VII) at Gudermes; (VI) at Cocin-Yurt,
Darbankhi, Braguny, Koshkel'dy, Gerzel'-Aul,
Azamat-Yurt, Shelkovskaya, Staroshedrinskaya,
Tukhchar, Ishkhoy-Yurt, Gamiyakh, Meskety,
Nozhay-Yurt, Gilyany, Regita, Akhkinchu-Borzoy,
Marzoy-Mohk, Ca-Vedeno, Agishty, Shali,
Chiri-Yurt, Chechen-Aul, Mesker-Yurt, Argun,
Kizlyar, Novolakskoye; (V) at Dylym, Grozny,
Alkhan-Kala, Petropavlovskaya, Zandak, Benoy,
Tolsyoy-Yurt, Novoshedrinskaya, Chervl'enaya,
Dyshne-Vedeno, Makhkety, Duba-Yurt, Urus-Martan,
Goyty, Achkhoy-Martan, Sernovodsk, Pervomayskaya,
Znamenskoye, Naurskaya, Starogladkovskaya,
Kargalinskaya, Hasavyurt; (IV-V) at Uchkeken,
Vodovod, Kumukh; (IV) at Terek, Vedi; (III-IV) at
Georgievsk, Gofitskoye, Mozdok, Nalchyk,
Svetlograd, Vladikavkaz, Pyatigorsk, Ardon,
Makhachkala, Tbilisi; (III) at Sunzha, Lars,
Tyrnyauz, Terskol', El'brusskoye, Zakukokoazhe,
Fiagdon, Mikhaylovskoye; (II-III) at Derbent,
Stavropol', Mekhel'ta, Armavir.
4353 11 9:11:48.4 43.20 N 46.10 E 16 4.4
Eastern Caucasus
4354 11 9:15: 0.4 43.31 N 46.30 E 17 4.2
Eastern Caucasus
4355 11 9:15:37.7 43.21 N 46.29 E 18 4.2
Eastern Caucasus
4356 11 9:19:21.0 43.35 N 46.21 E 20 4.1
Eastern Caucasus
4357 11 9:20:25.9 43.31 N 46.27 E 11 4.4
Eastern Caucasus
4358 11 9:22: 1.0 43.44 N 46.23 E 18 5.4 4.9
Eastern Caucasus
4359 11 9:27:37.2 43.30 N 46.22 E 13 4.8
Eastern Caucasus
4360 11 9:32:18.2 43.20 N 46.25 E 15 4.0
Eastern Caucasus
4361 11 9:32:39.2 43.62 N 46.75 E 20 4.0
Eastern Caucasus
4362 11 9:35:14.4 43.44 N 46.24 E 23 4.6
Eastern Caucasus
4363 11 9:39:27.6 43.25 N 46.29 E 21 3.9
Eastern Caucasus
4364 11 9:44:21.6 43.45 N 46.40 E 13 4.6
Eastern Caucasus
4365 11 9:46: 3.8 43.29 N 46.25 E 11 4.2
Eastern Caucasus
4366 11 9:50:52.2 43.33 N 46.31 E 14 4.0
Eastern Caucasus
4367 11 9:52:25.7 43.15 N 46.17 E 11 3.9
Eastern Caucasus
4368 11 9:53:20.6 43.40 N 46.34 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4369 11 9:58: 8.8 43.08 N 46.31 E 13 4.0
Eastern Caucasus
4370 11 9:58:33.9 43.17 N 46.19 E 16 4.1
Eastern Caucasus
4371 11 9:59:26.2 43.31 N 46.14 E 14 4.4
Eastern Caucasus
4372 11 10: 6:40.7 39.50 N 73.47 E 33 4.3
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4373 11 10: 7:32.3 43.19 N 46.31 E 20 4.1
Eastern Caucasus
4374 11 10:10:13.1 43.25 N 46.33 E 12 4.1
Eastern Caucasus
4375 11 10:10:40.9 43.12 N 45.75 E 15 4.2
Eastern Caucasus
4376 11 10:11:56.4 43.36 N 46.38 E 19 4.2
Eastern Caucasus
4377 11 10:14:44.7 43.30 N 45.69 E 16 4.1
Eastern Caucasus
4378 11 10:26:56.4 43.21 N 46.21 E 21 3.9
Eastern Caucasus
4379 11 10:27:36.6 43.21 N 45.95 E 10 4.2
Eastern Caucasus
4380 11 10:28:29.6 43.40 N 46.27 E 16 4.5
Eastern Caucasus
4381 11 10:32:53.0 43.24 N 46.12 E 12 4.4
Eastern Caucasus
4382 11 10:40:12.1 19.15 N 64.80 W 24 6.1 5.8
Virgin Islands
4383 11 10:42:11.1 43.18 N 46.25 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4384 11 10:43:21.4 43.41 N 46.29 E 19 4.6
Eastern Caucasus
4385 11 10:46:29.3 54.97 N 161.95 E 59 4.6
Near east coast of Kamchatka
4386 11 10:51: 3.2 43.40 N 46.26 E 17 4.4
Eastern Caucasus
4387 11 10:56:23.0 43.17 N 46.10 E 20 4.1
Eastern Caucasus
4388 11 11: 0:53.5 43.34 N 46.37 E 16 3.9
Eastern Caucasus
4389 11 11: 2: 3.0 43.19 N 46.30 E 26 4.4
Eastern Caucasus
4390 11 11: 3: 7.2 43.32 N 46.35 E 21 4.6
Eastern Caucasus
4391 11 11: 7: 6.7 43.14 N 46.38 E 18 3.9
Eastern Caucasus
4392 11 11: 9:51.5 43.40 N 46.21 E 15 4.7
Eastern Caucasus
4393 11 11:12:32.6 43.33 N 45.71 E 11 3.9
Eastern Caucasus
4394 11 11:17:48.2 43.27 N 46.18 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4395 11 11:20:45.2 43.15 N 46.32 E 9 4.2
Eastern Caucasus
4396 11 11:21:29.0 43.36 N 46.30 E 14 4.6
Eastern Caucasus
4397 11 11:36: 9.8 43.26 N 46.28 E 19 3.8
Eastern Caucasus
4398 11 11:37:24.4 43.45 N 46.38 E 16 3.8
Eastern Caucasus
4399 11 11:43:28.2 43.22 N 46.11 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4400 11 11:45: 8.3 43.19 N 46.18 E 21 4.1
Eastern Caucasus
4401 11 11:46:44.8 43.18 N 46.46 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4402 11 11:47:36.0 43.22 N 46.35 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4403 11 11:56:39.2 43.21 N 46.38 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4404 11 12: 1:25.7 43.40 N 46.22 E 20 4.6
Eastern Caucasus
4405 11 12:12:41.1 21.52 N 144.15 E 33 5.1
Mariana Islands region
4406 11 12:15:12.0 43.23 N 46.28 E 24 4.0
Eastern Caucasus
4407 11 12:15:49.4 43.20 N 46.17 E 15 4.1
Eastern Caucasus
4408 11 12:23:29.8 29.52 S 176.91 W 33 5.6
Kermadec Islands region
4409 11 12:24:45.4 43.23 N 46.26 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4410 11 12:25:29.9 43.22 N 46.24 E 21 4.2
Eastern Caucasus
4411 11 12:28:20.7 43.38 N 46.31 E 17 4.9
Eastern Caucasus
4412 11 12:35:34.0 43.15 N 46.21 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4413 11 12:41:58.9 43.27 N 46.36 E 17 4.0
Eastern Caucasus
4414 11 12:45:30.4 43.33 N 46.29 E 14 4.2
Eastern Caucasus
4415 11 12:51:51.3 43.24 N 46.21 E 12 4.0
Eastern Caucasus
4416 11 12:58:44.0 43.24 N 46.35 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4417 11 12:59:31.9 43.17 N 46.22 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4418 11 13: 3:22.6 43.16 N 46.35 E 22 3.8
Eastern Caucasus
4419 11 13: 5: 5.5 43.13 N 46.21 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4420 11 13: 7:24.3 43.18 N 46.27 E 21 3.9
Eastern Caucasus
4421 11 13:17:12.0 43.41 N 46.29 E 18 4.4
Eastern Caucasus
4422 11 13:18:34.1 43.34 N 46.28 E 14 4.2
Eastern Caucasus
4423 11 13:20:56.7 43.15 N 46.20 E 16 4.1
Eastern Caucasus
4424 11 13:26:12.7 43.23 N 46.31 E 17 4.1
Eastern Caucasus
4425 11 13:26:59.7 43.20 N 46.20 E 10 4.1
Eastern Caucasus
4426 11 13:28:44.3 43.37 N 46.53 E 20 4.3
Eastern Caucasus
4427 11 13:28:47.6 43.36 N 46.62 E 24 4.5
Eastern Caucasus
4428 11 13:44:36.9 43.17 N 46.31 E 22 4.1
Eastern Caucasus
4429 11 13:54:54.3 43.23 N 46.25 E 19 4.2
Eastern Caucasus
4430 11 13:55:44.4 43.15 N 46.25 E 14 4.0
Eastern Caucasus
4431 11 13:59: 4.5 43.26 N 46.31 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4432 11 14:55:41.9 43.18 N 46.14 E 12 4.1
Eastern Caucasus
4433 11 15:12:39.6 43.06 N 46.21 E 19 3.8
Eastern Caucasus
4434 11 15:17: 3.0 39.43 N 73.81 E 33 4.6
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4435 11 15:30:11.1 43.12 N 46.36 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4436 11 15:32:10.5 43.14 N 46.11 E 22 4.0
Eastern Caucasus
4437 11 15:47:16.3 43.27 N 46.16 E 15 4.2
Eastern Caucasus
4438 11 16:55: 2.5 43.23 N 46.24 E 25 4.2
Eastern Caucasus
4439 11 16:55:44.4 43.41 N 46.33 E 21 4.6
Eastern Caucasus
4440 11 17: 5:30.0 43.18 N 46.17 E 18 4.0
Eastern Caucasus
4441 11 17:29:17.3 43.24 N 46.19 E 14 4.1
Eastern Caucasus
4442 11 17:38:44.2 43.23 N 46.12 E 12 4.0
Eastern Caucasus
4443 11 18:23: 1.3 43.24 N 46.17 E 16 4.2
Eastern Caucasus
4444 11 19: 9:26.7 43.15 N 46.09 E 18 4.0
Eastern Caucasus
4445 11 19:10:11.8 43.26 N 46.14 E 20 4.1
Eastern Caucasus
4446 11 19:25:49.6 50.65 N 156.86 E 62 4.5
Kuril Islands
4447 11 19:39:22.5 43.23 N 46.18 E 24 4.2
Eastern Caucasus
4448 11 19:57:29.5 5.49 S 110.23 E 557 5.0
Java Sea
4449 11 19:59:40.6 43.17 N 46.22 E 13 4.0
Eastern Caucasus
4450 11 19:59:54.4 43.22 N 46.42 E 13 3.8
Eastern Caucasus
4451 11 20:19:47.9 43.22 N 46.19 E 23 4.1
Eastern Caucasus
4452 11 20:28:59.3 43.20 N 46.13 E 16 4.1
Eastern Caucasus
4453 11 21: 4:20.5 43.33 N 46.19 E 25 4.4
Eastern Caucasus
4454 11 21:12:30.8 43.40 N 46.32 E 15 4.7
Eastern Caucasus
4455 11 21:32:52.6 43.22 N 46.24 E 11 4.3
Eastern Caucasus
4456 11 22: 3:20.5 43.29 N 46.28 E 13 4.0
Eastern Caucasus
4457 11 22:50:42.9 43.15 N 46.23 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4458 11 23:12:32.5 43.18 N 46.27 E 13 3.8
Eastern Caucasus
4459 11 23:46:12.3 43.14 N 46.21 E 16 4.0
Eastern Caucasus
4460 11 23:51: 2.0 43.38 N 46.26 E 13 4.6
Eastern Caucasus
4461 12 0:22:11.1 43.20 N 46.13 E 13 4.3
Eastern Caucasus
4462 12 0:50:22.7 43.19 N 46.14 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4463 12 2: 6:33.4 43.31 N 46.30 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4464 12 2:21:57.5 43.19 N 46.23 E 21 4.1
Eastern Caucasus
4465 12 2:26:11.6 43.67 N 46.56 E 11 3.9
Eastern Caucasus
4466 12 3:16:35.1 43.43 N 46.34 E 29 4.5
Eastern Caucasus
4467 12 3:45:55.5 42.98 N 45.64 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4468 12 3:49:30.1 43.23 N 46.29 E 21 3.8
Eastern Caucasus
4469 12 3:53: 8.3 43.42 N 46.35 E 18 4.2
Eastern Caucasus
4470 12 4:11:22.5 43.23 N 46.35 E 17 3.8
Eastern Caucasus
4471 12 4:17: 2.6 43.28 N 46.20 E 19 4.1
Eastern Caucasus
4472 12 4:23:31.8 43.20 N 46.22 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4473 12 4:24:44.8 43.33 N 46.35 E 17 4.5
Eastern Caucasus
4474 12 4:26:28.1 43.26 N 46.05 E 21 4.1
Eastern Caucasus
4475 12 5: 3:18.0 43.22 N 46.24 E 15 4.4
Eastern Caucasus
4476 12 5:30:50.7 43.32 N 46.33 E 12 4.5
Eastern Caucasus
4477 12 6:14:38.4 43.22 N 46.24 E 25 4.1
Eastern Caucasus
4478 12 6:33:26.8 11.68 N 141.30 E 33 5.2
W. Caroline Islands, Micronesia
4479 12 6:39:50.4 43.35 N 46.21 E 18 4.4
Eastern Caucasus
4480 12 6:51: 7.9 43.22 N 46.29 E 20 4.4
Eastern Caucasus
4481 12 7:22:18.8 43.20 N 46.24 E 16 4.2
Eastern Caucasus
4482 12 7:35:35.8 43.17 N 46.13 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4483 12 7:39:13.1 43.22 N 46.23 E 18 4.0
Eastern Caucasus
4484 12 7:43:25.9 43.16 N 46.22 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4485 12 8:10:26.2 43.23 N 46.17 E 18 3.8
Eastern Caucasus
4486 12 8:11:14.2 43.23 N 46.18 E 13 3.9
Eastern Caucasus
4487 12 8:30:42.2 13.47 N 120.57 E 33 5.2
Mindoro, Philippines
4488 12 8:35:34.9 43.19 N 46.29 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4489 12 8:50:53.0 39.56 N 73.43 E 33 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4490 12 9: 1:20.3 43.48 N 46.39 E 16 4.9
Eastern Caucasus
4491 12 9:10:11.5 43.22 N 46.26 E 17 4.1
Eastern Caucasus
4492 12 11:13:33.7 43.21 N 46.16 E 12 4.2
Eastern Caucasus
4493 12 11:18:28.4 43.31 N 46.32 E 15 4.5
Eastern Caucasus
4494 12 12: 2:18.0 43.34 N 46.42 E 18 3.8
Eastern Caucasus
4495 12 12:16:54.4 43.24 N 46.33 E 13 4.0
Eastern Caucasus
4496 12 12:37:39.1 43.26 N 46.20 E 16 4.1
Eastern Caucasus
4497 12 13:36:49.0 43.20 N 46.18 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4498 12 15: 1:59.0 43.28 N 46.26 E 20 3.8
Eastern Caucasus
4499 12 16:19:31.7 43.22 N 46.31 E 11 4.2
Eastern Caucasus
4500 12 16:40:14.8 43.12 N 46.11 E 13 4.2
Eastern Caucasus
4501 12 17: 2:33.6 39.45 N 73.91 E 33 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4502 12 18: 8: 9.9 43.29 N 46.34 E 17 4.0
Eastern Caucasus
4503 12 18:26:31.8 43.32 N 46.25 E 16 3.8
Eastern Caucasus
4504 12 18:46:36.6 43.25 N 46.25 E 11 4.0
Eastern Caucasus
4505 12 18:51: 2.4 43.25 N 46.19 E 16 4.2
Eastern Caucasus
4506 12 18:54:14.8 43.23 N 46.26 E 21 4.0
Eastern Caucasus
4507 12 19: 5:54.3 34.85 N 25.32 E 33 4.7
Crete, Greece
4508 12 19:36:13.0 43.44 N 46.37 E 13 4.5
Eastern Caucasus
4509 12 20:55:39.7 20.13 S 65.07 W 348 6.2
Southern Bolivia
4510 12 23:18: 6.1 41.00 N 48.09 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4511 12 23:45:47.7 43.51 N 45.76 E 16 3.8
Eastern Caucasus
4512 13 0: 5:39.3 43.19 N 46.17 E 13 4.1
Eastern Caucasus
4513 13 0:44: 5.1 39.40 N 73.68 E 33 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4514 13 0:44:56.5 43.16 N 46.17 E 13 4.2
Eastern Caucasus
4515 13 1: 2:15.0 43.17 N 46.11 E 14 4.0
Eastern Caucasus
4516 13 1:41:37.6 43.16 N 46.09 E 13 3.9
Eastern Caucasus
4517 13 1:45:15.8 43.16 N 46.08 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4518 13 1:52:19.8 43.48 N 46.26 E 16 4.5
Eastern Caucasus
4519 13 1:54:53.8 43.24 N 46.09 E 21 4.1
Eastern Caucasus
4520 13 2: 5:16.9 43.25 N 46.27 E 12 4.0
Eastern Caucasus
4521 13 2:36: 2.7 43.21 N 46.19 E 24 4.2
Eastern Caucasus
4522 13 3:55:19.4 43.15 N 46.32 E 23 3.9
Eastern Caucasus
4523 13 3:58:45.6 43.17 N 46.30 E 14 4.1
Eastern Caucasus
4524 13 4: 5:43.5 43.14 N 46.23 E 17 4.1
Eastern Caucasus
4525 13 4:10: 7.5 39.36 N 21.44 E 33 4.2
Greece
4526 13 4:45:26.0 43.21 N 46.36 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4527 13 4:48:15.7 43.20 N 46.16 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4528 13 6:18:22.6 43.32 N 46.21 E 16 4.6
Eastern Caucasus
4529 13 6:55:53.8 43.18 N 46.25 E 13 4.0
Eastern Caucasus
4530 13 8: 7:42.7 36.21 N 71.03 E 122 4.9 4.0
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
4531 13 8:47:58.6 46.66 N 152.88 E 43 4.0
Kuril Islands
4532 13 8:57:22.4 43.28 N 46.40 E 16 3.8
Eastern Caucasus
4533 13 9:15:34.2 43.27 N 46.28 E 19 3.8
Eastern Caucasus
4534 13 9:16:31.8 43.25 N 46.16 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4535 13 9:23:32.7 39.54 N 73.81 E 33 5.1 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4536 13 9:25:34.7 39.06 N 73.65 E 33 5.1 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4537 13 12: 7:48.0 21.11 S 174.64 W 33 5.3
Tonga Islands
4538 13 13: 1: 2.3 43.16 N 46.34 E 17 3.8
Eastern Caucasus
4539 13 13:27:10.7 43.18 N 46.25 E 18 3.9
Eastern Caucasus
4540 13 13:53: 6.7 43.06 N 46.17 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4541 13 14: 8:13.8 43.20 N 46.13 E 16 4.3
Eastern Caucasus
4542 13 15: 8:51.5 43.20 N 46.24 E 19 4.2
Eastern Caucasus
4543 13 15:30:49.2 43.19 N 46.30 E 13 3.9
Eastern Caucasus
4544 13 16: 5:23.5 39.59 N 73.86 E 33 5.4 4.8
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4545 13 17:16:12.0 38.71 N 70.38 E 33 5.4 5.0
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
4546 13 17:35:47.6 38.74 N 70.43 E 33 4.3
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
4547 13 17:38:55.3 43.14 N 46.11 E 19 4.1
Eastern Caucasus
4548 13 18:17:21.7 43.21 N 46.17 E 23 4.2
Eastern Caucasus
4549 13 19:12:47.5 43.18 N 46.08 E 16 4.2
Eastern Caucasus
4550 13 21:37:21.0 43.41 N 46.26 E 11 4.8
Eastern Caucasus
4551 14 0:49: 7.0 43.14 N 46.13 E 20 3.9
Eastern Caucasus
4552 14 1: 4:26.1 5.54 N 124.12 E 515 5.2
Mindanao, Philippines
4553 14 2: 6:37.0 38.86 N 23.56 E 33 5.1 4.6
Greece
4554 14 2:17: 0.0 38.85 N 23.61 E 33 4.5
Greece
4555 14 7:28:21.6 39.53 N 73.33 E 33 4.5
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4556 14 7:51: 6.6 39.60 N 73.88 E 33 4.6
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4557 14 8: 1:36.9 43.09 N 46.18 E 19 4.2
Eastern Caucasus
4558 14 15: 6:48.8 43.46 N 46.32 E 16 5.0
Eastern Caucasus
4559 14 15:28:43.8 43.44 N 46.29 E 20 4.5
Eastern Caucasus
4560 14 16:19:29.6 43.13 N 46.10 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4561 14 16:21: 1.1 42.93 N 46.17 E 13 3.9
Eastern Caucasus
4562 14 16:43: 2.3 43.41 N 46.36 E 16 3.9
Eastern Caucasus
4563 14 16:52:54.8 21.41 S 178.25 W 428 5.1
Fiji Islands region
4564 14 17: 6:12.1 43.15 N 46.31 E 22 3.9
Eastern Caucasus
4565 14 17:35: 9.5 43.33 N 46.22 E 18 4.1
Eastern Caucasus
4566 14 19:51:33.8 4.12 N 68.83 E 10 5.0
North Indian Ocean
4567 14 23:21:12.7 39.44 N 73.79 E 33 4.2
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4568 15 2: 7: 1.3 43.21 N 46.26 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4569 15 3:16:29.7 43.20 N 46.15 E 13 4.2
Eastern Caucasus
4570 15 6:32:52.6 43.23 N 46.14 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4571 15 8: 1:56.2 1.89 N 97.94 E 33 5.2
Northern Sumatera, Indonesia
4572 15 8:35:54.0 43.17 N 46.15 E 14 4.4
Eastern Caucasus
4573 15 10:32:59.3 43.21 N 46.19 E 18 3.8
Eastern Caucasus
4574 15 11: 6:46.7 43.21 N 46.21 E 21 3.9
Eastern Caucasus
4575 15 14:28:14.3 16.01 S 166.65 E 33 5.4 4.5
Vanuatu Islands
4576 15 15:51: 4.9 43.43 N 46.29 E 21 4.5
Eastern Caucasus
4577 15 19:29:26.7 38.87 N 23.55 E 33 4.3
Greece
4578 15 23:51: 4.9 43.26 N 46.30 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4579 16 2: 8:47.4 31.19 N 103.82 E 33 4.6
Sichuan, China
4580 16 5:56:11.4 43.10 N 46.17 E 18 3.9
Eastern Caucasus
4581 16 6:39:43.1 37.19 N 58.09 E 33 4.6
Turkmenistan-Iran border region
4582 16 9:46: 3.2 43.18 N 46.23 E 22 4.1
Eastern Caucasus
4583 16 9:46:18.3 31.15 N 103.73 E 33 4.7
Sichuan, China
4584 16 10: 0:16.9 43.20 N 46.23 E 16 3.9
Eastern Caucasus
4585 16 11:49:22.5 42.94 N 142.70 E 46 5.0
Hokkaido, Japan region
4586 16 16:51:30.4 43.08 N 46.18 E 18 3.9
Eastern Caucasus
4587 16 19:41:26.0 14.50 N 92.40 W 33 6.1 6.6 6.6
Near coast of Chiapas, Mexico
4588 16 23:24:41.7 3.87 S 150.39 E 33 5.1
New Ireland region, P.N.G.
4589 17 0:55:34.8 41.67 N 81.44 E 33 4.5
Southern Xinjiang, China
4590 17 4: 2:36.4 43.15 N 46.16 E 24 4.3
Eastern Caucasus
4591 17 4: 5:31.7 43.18 N 46.13 E 17 4.4
Eastern Caucasus
4592 17 5:34:28.6 42.65 N 143.13 E 124 4.5
Hokkaido, Japan region
4593 17 18:42:38.3 38.88 N 20.75 E 51 4.0
Greece
4594 17 18:47: 8.7 43.43 N 46.27 E 14 4.5
Eastern Caucasus
4595 17 18:53:16.8 43.44 N 46.23 E 19 4.6
Eastern Caucasus
4596 17 19: 3: 8.6 43.25 N 46.20 E 14 3.8
Eastern Caucasus
4597 17 20:16:53.6 43.21 N 46.23 E 16 4.2
Eastern Caucasus
4598 17 20:21:34.7 42.89 N 46.38 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4599 17 21:18:52.1 36.64 N 71.80 E 101 4.2
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
4600 17 22:27:46.1 43.20 N 46.20 E 19 3.9
Eastern Caucasus
4601 18 0:25:51.7 43.28 N 46.19 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4602 18 0:54:36.0 6.86 S 147.23 E 55 5.9 4.8
Eastern New Guinea reg., P.N.G.
4603 18 2:11:36.5 56.05 N 114.86 E 16 4.4
East of Lake Baykal, Russia
4604 18 2:29:55.1 43.14 N 46.13 E 13 3.9
Eastern Caucasus
4605 18 3:21:36.8 48.84 N 156.82 E 91 4.1
East of Kuril Islands
4606 18 5: 9:43.2 43.41 N 46.29 E 15 4.5
Eastern Caucasus
4607 18 5:19:50.2 43.14 N 46.25 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4608 18 8: 9:48.4 47.41 N 145.73 E 407 4.4
Sea of Okhotsk
4609 18 9:29: 1.1 39.39 N 73.76 E 33 5.0 4.0
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4610 18 11:37:38.6 30.13 N 50.92 E 33 4.4
Northern and Central Iran
4611 18 12: 0: 8.2 43.40 N 46.28 E 19 4.5
Eastern Caucasus
4612 18 13: 3:25.2 43.26 N 46.24 E 21 4.2
Eastern Caucasus
4613 18 13:21:14.2 43.46 N 46.21 E 13 4.6
Eastern Caucasus
4614 18 14:31:11.2 45.52 N 35.65 E 25 3.8
Crimea region, Ukraine
4615 18 18:41:26.1 5.84 S 104.90 E 33 5.4
Southern Sumatera, Indonesia
4616 18 18:53:41.6 39.43 N 73.87 E 33 4.3
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4617 18 20:53:57.9 41.91 N 80.99 E 33 4.0
Southern Xinjiang, China
4618 18 21:46:15.4 43.21 N 46.14 E 23 3.8
Eastern Caucasus
4619 19 5:10:33.1 21.79 S 173.92 W 33 7.1 7.0
Tonga Islands
4620 19 12:27:45.7 43.15 N 46.17 E 22 3.9
Eastern Caucasus
4621 19 12:55: 5.8 21.62 S 173.63 W 33 5.9 5.2
Tonga Islands
4622 19 13:16:24.3 50.04 N 87.34 E 10 4.3
Southwestern Siberia, Russia
4623 19 13:50:34.1 54.84 N 165.73 E 35 4.3
Komandorsky Islands region
4624 19 14: 7:58.8 34.81 N 33.98 E 33 4.4
Cyprus region
4625 19 15:36:24.4 43.19 N 45.79 E 12 3.9
Eastern Caucasus
4626 19 18:48:17.6 43.22 N 46.10 E 15 3.9
Eastern Caucasus
4627 19 21:46:53.9 43.44 N 46.22 E 19 4.7
Eastern Caucasus
4628 19 21:50:44.3 43.41 N 46.20 E 16 4.3
Eastern Caucasus
4629 19 22:20:51.1 36.97 N 30.42 E 104 4.2
Turkey
4630 20 0:22:10.9 49.13 N 154.84 E 89 4.3
Kuril Islands
4631 20 1: 0:37.4 43.18 N 46.26 E 16 3.9
Eastern Caucasus
4632 20 1:34:10.6 39.36 N 143.47 E 33 4.6
Off east coast of Honshu, Japan
4633 20 2:52:58.5 43.03 N 145.54 E 45 4.9
Hokkaido, Japan region
4634 20 4:18: 6.1 39.34 N 143.52 E 33 4.7
Off east coast of Honshu, Japan
4635 20 4:54:19.3 0.15 N 120.75 E 106 6.2
Minahassa Peninsula, Sulawesi
4636 20 5: 1: 3.8 17.50 N 100.84 W 33 5.3
Guerrero, Mexico
4637 20 5:21:44.3 36.13 N 71.16 E 99 4.7
Afghanistan-Tajikistan bord reg.
4638 20 6:27:52.3 43.44 N 46.28 E 14 4.8
Eastern Caucasus
4639 20 7:17:30.4 48.52 N 154.26 E 64 5.0
Kuril Islands
4640 20 11: 9:53.4 43.18 N 46.24 E 17 3.9
Eastern Caucasus
4641 20 13:27:55.7 43.12 N 46.09 E 14 4.1
Eastern Caucasus
4642 20 14:26:34.5 35.22 N 91.19 E 33 4.9
Qinghai, China
4643 20 15: 8:47.5 33.80 N 92.72 E 33 4.6
Qinghai, China
4644 20 15:51:19.9 32.23 N 139.97 E 87 5.2
Southeast of Honshu, Japan
4645 20 15:53:17.1 53.08 N 169.64 E 15 4.6
Komandorsky Islands region
4646 20 17:51:57.0 50.02 N 156.38 E 58 3.9
Kuril Islands
4647 20 20:16:59.3 43.17 N 46.15 E 14 3.9
Eastern Caucasus
4648 20 21:51: 1.5 39.37 N 73.93 E 33 4.4
Tajikistan-Xinjiang border reg.
4649 20 23:10: 2.1 43.30 N 46.25 E 12 4.5
Eastern Caucasus
4650 20 23:15:40.9 3.34 S 150.74 E 33 5.2
New Ireland region, P.N.G.
4651 20 23:22:11.8 41.49 N 39.05 E 10 4.5
Turkey
------------------------------------------------------------Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2023